Welkom

AVO-Fun2Drive is op 7 maart 2012 van start gegaan. Binnenkort viert het bedrijf zijn eerste verjaardag. Het eerste jaar is een zeer actief en bewogen jaar geweest, waarin keihard is gewerkt en met succes de basis is gelegd voor een succesvolle organisatie. Deze basis heeft de mogelijkheid gecreëerd om ons als bedrijf door te ontwikkelen in de komende jaren. AVO-Fun2Drive gaat uit van kwaliteit en probeert deze iedere dag weer te verbeteren en te perfectioneren. Het aanbieden van maatwerk speelt hierbij een grote rol. Iedere leerling is uniek en verdient de beste en juiste aanpak bij het leren autorijden en het beheersen van de theorie. AVO-Fun2Drive wil zich blijven ontwikkelen en zit daarom bovenop de ontwikkelingen in de rijschoolwereld. Iedere dag werken aan het beter worden en de lat hoger leggen. Dit vereist een maximale inzet en bereidheid bij het nastreven van de gestelde doelen. AVO-Fun2Drive legt de lat hoog en streeft ernaar om bij de beste rijscholen in de regio te horen. Dit betekent continue bijscholen waar nodig en de meest recente lesmaterialen om mee te werken. Dat betekent, dat AVO-Fun2Drive in de praktijk bij het geven van de juiste service, begeleiding en ondersteuning een 100% score nastreeft. AVO-Fun2Drive is dan ook bezig aan een mooie uitdaging langs de Noord-Hollandse straten, rotondes en (snel)wegen. De doelstelling is kenmerkend en typisch voor AVO-Fun2Drive: " Veilig en goed leren autorijden met kennis van de regels binnen een zo'n kort mogelijke periode.” Oftewel vertaald naar de werkzaamheden van AVO-Fun2Drive: " De juiste leermethode en maatwerkbegeleiding op een correcte en eerlijke manier met het gewenste resultaat, het rijbewijs." Daarnaast heeft AVO-Fun2Drive het motto: "Always One Step Ahead" oftewel "Altijd 1 stap vooruit." Op onze site treft u verder de nodige informatie aan. Mocht u echter nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Uw instructeur Anna van Ophuizen