Theorieles

Theorieles

Als je rijlessen wilt gaan volgen, is het verstandig om zo snel mogelijk je theorie-examen te halen. Als je geslaagd bent is het namelijk anderhalf jaar geldig. Het kan natuurlijk ook vanaf het moment dat je met rijlessen start, maar hou er rekening mee, dat een rijopleiding sneller gaat dan je denkt. Zolang je echter nog niet geslaagd bent voor je theorie-examen kan er door AVO-Fun2Drive geen tussentijdse toets of praktijkexamen worden aangevraagd. Ons advies is om je theorie het liefst voor aanvang van je praktijkcursus te behalen. Zo niet, dan in ieder geval zo snel mogelijk vanaf het moment, dat je gestart bent.

In de praktijk blijkt, dat het nog te vaak voorkomt dat een leerling wordt opgehouden, omdat hij het theorie-examen nog niet behaald heeft. Dat wil jij natuurlijk niet. Daarnaast heeft AVO-Fun2Drive de ervaring, dat leerlingen die al voor het theorie-examen geslaagd zijn, deze kennis al toepassen in de rijlessen. Hierdoor zijn zij veel zelfverzekerder in het verkeer en hebben veelal minder rijlessen nodig. Als dit geen redenen zijn om je theorie-examen snel te halen.
Theoretische kennis is dus ontzettend belangrijk om veilig in het verkeer te kunnen rijden.

Theoriemateriaal

AVO-Fun2Drive werkt met de nieuwste theoriematerialen van Verijo, te weten:

  1. “Wegwijzer in het verkeer”
  2. “Examentraining …. de oefenvragen”
  3. Onlinecursus van “Itheorie”

In het lesmateriaal vind je alles over de verkeersregels, verkeersinzicht, veiligheidsaspecten en milieuvoorschriften. Helemaal volgens de laatste CBR exameneisen.

Met je persoonlijke toegangscode kan je bij “Itheorie” onbeperkt 24 uur per dag Interactieve Internet Examentraining volgen, of oefenen met oefenvragen per onderwerp. Net als bij het CBR bestaan de examens uit 3 onderdelen: verkeersregels, verkeersinzicht en gevaarherkenning. Het zijn multiple-choice, ja/nee of open vragen.

Met je ‘persoonlijke foutenbank’ en je eigen ‘digitale coach’ werk je doelgericht aan je zwakke punten. Alle vragen zijn in heldere taal omschreven. Je begrijpt elke zin en elk woord. Het is de optimale voorbereiding op het officiële CBR theorie-examen.